OBOJI SVOJ SET

 


 GD dizajn
obrt za računalstvo, usluge i trgovinu
Krajiška 17, 10000 Zagreb
tel.: 01 3775 353, fax.: 01 8890 198
mail:

Šifra: 800-30050


- 1× bongo
- 1× tamburin s opnom i zvončićima
- 1× guiro
- 1× klaves (par)
- 1× maracas (par)
- 6 boja
- 3 kista i
- PVC torba

 

Cijena: 520,00 kn + 25% PDV

 

GD dizajn - obrt za računalstvo, usluge i trgovinu. Sva prava pridržana.