BATIĆ


 GD dizajn
obrt za računalstvo, usluge i trgovinu
Krajiška 17, 10000 Zagreb
tel.: 01 3775 353, fax.: 01 8890 198
mail:

Šifra: 800-30000


-1× klaves 18x200 mm (par) (800-33010)
- 1× praporci ručni (800-33440)
- 1× kastanjete (800-33720)

- 2× činela prstna čelik (par) (800-34000)
- 1× tamburin bez opne 20/6 (800-35205)


 

Cijena: 320,00 kn + 25% PDV

 

GD dizajn - obrt za računalstvo, usluge i trgovinu. Sva prava pridržana.